Slide „…reikia turėti šviesą su savimi, iš savęs,
kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems,
kad jie išvydę patys rastų šviesą savyje ir eitų savo keliu…“

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis