19th Ave New York, NY 95822, USA
DRUSKININKŲ M. K. ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo” (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija), prašome susipažinti su Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorės Onos Olšauskienės 2021 m. veiklos ataskaita.

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita

Kviečiame Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos bendruomenę iki 2022 m. sausio 13 d. teikti pasiūlymus Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos tarybai dėl Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorės 2021 m. veiklos ataskaitos vertinimo.