Naujienos
  • Visos naujienos
  • Koncertai
  • Meistriškumo pamokos
  • Parodos
  • Pasiekimai
  • Renginiai
  • Skelbimai
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla skelbia priėmimą į renginių organizatoriaus pareigas (0,75 etato)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla skelbia priėmimą į sąskaitybos tvarkytojo pareigas (0,5 etato)
Konkurso į Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus pareigas komisijos sudėtis
Vaikų užimtumo ir poilsio kūrybinė stovykla “Trys mūzos”
Skelbimas į konkursus Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti
Konkursas ,,Allegro“
IV Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Polifonija ir aš“
Konkursas Klaipėdoje
Respublikinis virtualus dailės darbų konkursas – paroda „Bundanti gamta – pavasariniai pokyčiai“
Respublikinis jaunųjų pianistų programinės muzikos konkursas “Pasaulis muzikos vaizdais”
I respublikinis nuotolinis klarnetininkų konkursas ,,Clarinetto virtuoso“
Sėkmė – sistemingo darbo rezultatas
Sėkmė konkurse “Muzikuojantys berniukai”
V-asis respublikinis lietuvių liaudies dainos konkursas ,,Vai, žydėk žydėk”
Artėja „Atliekų kultūros“ egzaminas: šios nuorodos padės pasiruošti
Druskininkiečiai pianistai džiaugiasi laimėjimais konkurse ,,Etiudas ir ne tik“
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokinių sėkmė konkurse ,,Copenhagen Stars 2021“
Ačiū visiems, skyrusiems 1,2% nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio M. K. Čiurlionio meno mokyklai 2020 metais
Sena fotografija iš šeimos albumo
Tarptautinis mokinių kūrybos darbų konkursas „Miestas ir aš“
Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas “Naujieji atradimai”
Pirmojo konkurso sėkmė
Nuotolinis ugdymas – ne kliūtis aukštiems rezultatams konkurse
Respublikinis XX – asis pianistų festivalis – maratonas
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklai – 60!
Dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. lapkričio 3 d.
Grand Prix – Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklai
Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos gitarų ansamblio debiutas su trenksmu
Naujas mokytojas
Sėkmė Respublikiniame konkurse – festivalyje “SKAMBINU, ĮSIVAIZDUOJU, PIEŠIU“
XXVIII Juozo Pakalnio respublikinis jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas
Iškovotas diplomas konkurse “PAVASARIO GARSAI”
Druskininkų M.K Čiurlionio meno mokyklos mokinių sėkmė Lietuvos nuotoliniame jaunųjų muzikantų konkurse “MUZIKA – @”
Informacija apie mokestį už mokslą karantino režimo laikotarpiu
Mieli mokytojai, tėveliai ir mokiniai,
Tarptautinio FAI piešinių konkurso “Skrydžio vakardiena ir rytojus“ nacionalinio turo darbų paroda, pristatymas ir laureatų pagerbimo šventė
Konkursas – festivalis „Muzikuokime drauge“
Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykla respublikiniame tęstiniame projekte “Ritmuojame ir kuriame kartu“ 
VIII muzikos ir meno mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų konkursas „Lietuviška pjesė“
Druskininkų savivaldybės skelbimas dėl nuotolinio darbo organizavimo
Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija
Druskininkiečių pianistų sėkmė konkurse “Etiudas ir ne tik”
Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir šiaurės Italijoje
Kas yra naujasis koronavirusas?
Smuiko pedagogės dalinosi patirtimi
XXI Nacionalinio jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso III-asis, finalinis etapas
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos stygininkų koncertas Druskininkų globos ir slaugos namuose
Druskininkų vardas skambėjo ir tarp Respublikinio filmų festivalio laureatų
XIX respublikinis jaunųjų pianistų FESTIVALIS-MARATONAS
3-čiasis tarptautinis konkursas- festivalis  „EDELWEISS“ 2019
Festivalis “Laisvalaikio muzika – 2019”
Lietuvos projekto “Ritmuojame ir kuriame kartu“ III etapo baigiamasis koncertas “Tu, vaikyste, nuostabi“
Lietuviškos muzikos konkursas “Atlėk, sakale”
Konkursas „Praeities ir dabarties susitikimas viloje Linksma“
Renginys skirtas patyčių prevencijai “Gražių minčių debesėlis”
Bendras projektas sujungė Druskininkų ir kėdainių meno mokyklas
Projektas: „Eksperimentinės kūrybinės dirbtuvės 13-18 m. jaunimui „KALBU VAIZDU“
Druskininkiečių sėkmė XIX – ajame konkurse festivalyje “Muzika be sienų”
XXIV – oji smuikininkų meistriškumo mokykla
Vasaros vaikų stovykla “Trys mūzos”
Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas “Linksmieji pasažai”
II Tarptautinis konkursas “Trofeo musicale 2019”
VII tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės konkursas-festivalis “Čiurlionio krašto spalvos”
Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, lopšelių–darželių projekto “Ritmuojame ir kuriame kartu“ II etapo baigiamasis koncertas “Skambanti nata“
IV – asis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas “Jaunieji fortepijono lyderiai”
Respublikinis jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalis
Laisvų darbo vietų skelbimas
Jungtinis Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos ir Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos pasirodymas.
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas “Sidabro vainikėlis”
Tarptautinis konkursas “Stebuklingieji Krokuvos garsai”
IX – asis respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“
XIII Tarptautinis akordeonistų konkursas “Ascoltate”
III – as respublikinis muzikos festivalis “Skambėk, pavasarėli!”
XIX-asis Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas
IV – asis Respublikinis solistų ir ansamblių lietuvių liaudies dainos konkursas „Vai, žydėk, žydėk“
I Respublikinė konferencija “INOVACIJŲ INTEGRAVIMO GALIMYBĖS UGDYMO KOKYBĖS GERINIMUI”
XVIII respublikinis menų mokyklų kompozicijų festivalis “Šitam dideliam būry – 2019”
“Raugo keramika” Vilniaus dailės akademijoje
II tarptautinis konkursas “Muzikuojantys berniukai”
Tarptautinis piešinių konkursas “Svajoju… skraidyti”
Respublikinis solfedžio konkursas “Kaunas 2019“
XIII  jaunųjų  atlikėjų ansamblių konkursas – festivalis „MUZIKUOKIME DRAUGE – 2019“
XIII-as jaunųjų atlikėjų ansamblių konkursas-festivalis „Muzikuokime drauge -2019“
Respublikinis festivalis “Skambioji fleita – 2019”
VI-asis Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „Jaunieji virtuozai“
VIII Respublikinis šokio festivalis – konkursas “Pavasarinė šokių pynė”
XVI-as Lietuvos jaunųjų pianistų seminaras – konkursas ,,Etiudas ir ne tik“
Respublikinė muzikos (meno) mokyklų mokytojų konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos (meno) mokykloje”
Respublikinis akordeonistų konkursas “Būk artistas 2019”
Edukacinis renginys ” Diena su dailininku “
Respublikinis konkursas “Linksmoji polkutė – 2019”
Tapyba ant Druskininkų ligoninės vaikų skyriaus sienų
Ekskursija į Vilniaus dailės akademiją ir MO muziejų
Sausio 13-osios dienos minėjimas
Tarptautinis animacijos konkursas
Koncertas “Stygiški pokalbiai”
XVIII  Respublikinio festivalio – maratono atgarsiai
Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimas
Suaugusių klasių kūrybinių darbų paroda
III Respublikinė konferencija “Gabių ir talentingų mokinių meninis ugdymas”
Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo akcija
II Respublikinis solfedžio festivalis – konkursas “Kelionė į muzikos šalį – 2018”
Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas “Magic Bridges of Budapest”
II tarptautinis Vaclovo Furmanavičiaus jaunųjų akordeonistų konkursas – festivalis
XV tarptautinis kūrybinis projektas „Menas nežino sienų“
Atranka dailės mokytojo pareigoms eiti
III-asis tarptautinis jaunųjų pianistų ir ansamblių konkursas “Musica pianoforte” Prienuose
Respublikinis moksleivių chorų festivalis “Dainų mozaika”
Tarptautinio pianistų konkurso „Concours musical de France“ finalinis etapas Paryžiuje
Konkurse “Allegro” – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos  jaunųjų pianisčių sėkmė
Nacionalinio pianistų ir stygininkų konkurso III – asis, finalinis etapas
Mokytojo S.Vilpišausko vadovaujamos gitaros klasės mokinių koncertas “Stygiški pokalbiai”
LIONS  klubas ir vėl ieško talentingų jaunųjų menininkų
VI Tarptautinis pianistų konkursas „Augustow 2018“
tarptautinis pianistų  konkursas „Concours musical de France“ Rygoje
Lietuvos nacionalinis akordeonistų konkursas Šiauliuose
Sveikiname ir dėkojame
Savaitė “Be patyčių 2018”
Skambinu, įsivaizduoju, piešiu…
Mokytojo Karolio Vaitiekūno klasėje – neįprasta vokalo pamoka
VII Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis – konkursas „Judantis pasaulis“
Chorai susivienijo bendram tikslui
VII – asis akordeonistų maratonas
XX Nacionalinio Balio Dvariono konkurso II – ojo etapo nugalėtojai
Gitaros meistriškumo pamokos su Algimantu Pauliukevičiumi
Meno mokyklos auklėtiniai koncertavo Viečiūnų lopšelyje – darželyje „Linelis“
Metodinis seminaras „Mokymosi motyvaciją skatinantys metodai muzikinio ugdymo procese“.
VII jaunųjų atlikėjų konkursas “Linksmoji polkutė 2018” Dauguose
Džiugios nuotaikos Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje!
Smuikininkų ansamblis – respublikinio festivalio laureatai!
Skelbimas renginių organizatoriaus pareigoms eiti
II-asis tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas “Edelweiss 2017” Vienoje (Austrija)
Mokyklos smuikininkų ansamblis buvo pakviestas dalyvauti meno kūrėjos Dianos Lukošiūnaitės parodos atidaryme
XVII  respublikinis jaunųjų pianistų festivalis – maratonas Kaune
Profesorės Guodos Gevilaitės atviros pamokos fortepijono skyriaus mokiniams
Fortepijono mokytojai tobulinosi seminare Kaune
Minėjimas – koncertas: “M. K. Čiurlionio muzika, žodis, tapyba”
Roko Zubovo meistriškumo pamoka
XXVIII Juozo Pakalnio respublikinis jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas