Veiklos dokumentai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-30
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-30
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-31

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2020-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2020-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2020-03-31

Aiškinamasis raštas 2019-12-31
Pinigų srautų ataskaita 2019-12-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2019-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-12-31

Metodinio būrelio 2019 m. veiklos ataskaita
Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita
Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas 2019-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30

Aiškinamasis raštas 2019-06-30
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2019-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30

Aiškinamasis raštas 2019-03-31
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2019-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

Aiškinamasis raštas 2018-12-31
Pinigų srautų ataskaita 2018-12-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas 2018-09-30
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2018-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30

Aiškinamasis raštas 2018-06-30
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2018-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30

Aiškinamasis raštas 2018-03-31
Finansavimo sumos 2018-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31

Pinigų srautų ataskaita 2017-12-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2017-12-31

Aiškinamasis raštas 2017-09-30
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2017-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

Aiškinamasis raštas 2017-06-30
Finansavimo sumos pagal šaltini 2017-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30
Veiklos rezultatu ataskaita 2017-06-30

Direktoriaus 2017 metų ataskaita. 1 dalis
Direktoriaus 2017 metų ataskaita. 2 dalis

Aiškinamasis raštas 2017-03-31
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2017-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31
Veiklos rezultatu ataskaita 2017-03-31

Pinigų srautų ataskaita 2016-12-31
Grynojo turto pokyciu ataskaita 2016-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31
Veiklos rezultatu ataskaita 2016-12-31

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2016-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2016-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30

Finasavimo sumos 2016-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31
Veiklos rezultatų_ ataskaita 2016-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita metinė 2020-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SAV. DMK) 2019-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SAV. DT PED) 2019-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. spec) 2019-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav.biudž.) 2019-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Suvestinė) 2019-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SAV. DMK) 2019-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SAV. DT PED NEFORMAL) 2019-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SAV. SPEC) 2019-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Suvestinė 2019-03-31)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. biudž.) Metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. biudž.apyv.kredit.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. DMK) Metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. DT PEDAPMOK)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. spec.) Metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos suvestinė. Metinė

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. biudž.) 2018-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. DMK) 2018-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Pajamos už paslaugas) 2018-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Kredit.) 2018-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. biudž.) 2018-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK 7 proc.) 2018-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Pajamos už paslaugas) 2018-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Kredit.) 2018-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. biudž.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Kredit.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Pajamos už teik. paslaugas)

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos nuostatai 2021 m.
Mokesčio už mokslą skaičiavimas ir mokėjimo tvarka
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje įgyvendinimo tvarkos aprašas
Darbuotojų profilaktinių tyrimų organizavimo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Korupcijos prevencijos programa 2019-2021 metams
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Teikiamų paslaugų kainos nuo 2019-05-28
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Finansų kontrolės taisyklės 2016 m.
Mokytojų metodinės tarybos nuostatai
Mokinių turizmo renginių (išvykų) organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi ir elgesio taisyklės
Mokinių apdovanojimų Nominacijos apdovanojimas nuostatai
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2018 m.
Korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių planas 2016-2018
Lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės
Tarnybinių automobilių sąrašas
Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Informacinių ir komunikacinių priemonių naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas
Atrankos pedagoginėms pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Etikos kodeksas

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykloje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai atvykęs į Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklą pas Kompetetingą subjektą, adresu Vytauto g. 23, LT-66128 Druskininkai;

2. atsiųsti informaciją Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos elektroninio pašto adresu pranesk@druskininkumm.lt;

3. atsiųsti pranešimą paštu Aprašo 13.1 papunktyje nurodytu adresu. Siunčiant pranešimą paštu, po Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pavadinimu, turi būti nurodoma žyma “Kompetetingam subjektui asmeniškai”.

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMA ATSISIUNTIMUI

Pranešimus siųsti adresu: pranesk@druskininkumm.lt

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas

Raštvedžio-sekretoriaus pareigybės aprašymas
Bibliotekininko pareigybės aprašymas

Meno vadovo pareigybės aprašymas
Muzikos ir kt. menų skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas
V. K. Jonyno Dailės skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas

Chorinio dainavimo mokytojo metodininko pareigybės aprašymas
Chorinio dainavimo vyr. mokytojo pareigybės aprašymas
Solfedžio mokytojo metodininko pareigybės aprašymas
Solfedžio vyr. mokytojo pareigybės aprašymas
Muzikos istorijos vyr. mokytojo pareigybės aprašymas
Dailės istorijos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas

FŠPU Akordeono mokytojo metodininko pareigybės aprašymas
FŠPU Choreografijos mokytojo pareigybės aprašymas
FŠPU Dailės mokytojo metodininko pareigybės aprašymas
FŠPU Dailės mokytojo pareigybės aprašymas
FŠPU Dailės vyr. mokytojo pareigybės aprašymas
FŠPU Fortepijono mokytojo metodininko pareigybės aprašymas
FŠPU Fortepijono vyr. mokytojo pareigybės aprašymas
FŠPU Gitaros mokytojo pareigybės aprašymas
FŠPU Kanklių mokytojo pareigybės aprašymas
FŠPU Pučiamųjų mokytojo eksperto pareigybės aprašymas
FŠPU Pučiamųjų mokytojo pareigybės aprašymas
FŠPU Pučiamųjų vyr. mokytojo pareigybės aprašymas
FŠPU Smuiko mokytojo eksperto pareigybės aprašymas
FŠPU Solinio dainavimo mokytojo metodininko pareigybės aprašymas
FŠPU Solinio dainavimo vyr. mokytojo pareigybės aprašymas

NU Akordeono mokytojo metodininko pareigybės aprašymas
NU Fortepijono mokytojo metodininko pareigybės aprašymas
NU Fortepijono vyr. mokytojo pareigybės aprašymas
NU Gitaros mokytojo pareigybės aprašymas
NU Kanklių mokytojo pareigybės aprašymas
NU Smuiko mokytojo eksperto pareigybės aprašymas
NU Solinio dainavimo vyr. mokytojo pareigybės aprašymas
NU Choreografijos mokytojo pareigybės aprašymas
NU Dailės mokytojo metodininko pareigybės aprašymas
NU Dailės mokytojo pareigybės aprašymas
NU Dailės vyr. mokytojo pareigybės aprašymas

Budėtojo pareigybės aprašymas
Einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas
Elektriko pareigybės aprašymas
Keramikos laboranto pareigybės aprašymas
Kiemsargio pareigybės aprašymas
Renginių organizatoriaus pareigybės aprašymas
Santechniko pareigybės aprašymas
Techniko pareigybės aprašymas
Valytojo pareigybės aprašymas