19th Ave New York, NY 95822, USA
DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLA SKELBIA PRIĖMIMĄ Į SĄSKAITYBOS TVARKYTOJO PAREIGAS (0,5 ETATO)

DARBO POBŪDIS:
Gaunamų įmokų (mokestis už mokinių mokslą) už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą administravimas: gaunamų įmokų apskaitos tvarkymas, informacinių pranešimų apie mokestį už mokinių mokslą rengimas ir siuntimas adresatams į el. paštą, mokesčio už mokslą mokėtojų informavimas apie susidariusias skolas, mokesčio už mokslą mokėtojų konsultavimas įmokų, skolų klausimais, ataskaitų, susijusių su įmokų apskaita, rengimas.

 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo teisę, viešųjų pirkimą organizavimą bei vykdymą, biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus atskaitomybę, dokumentų rengimo principus;
3. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“, buhalterinės apskaitos programomis;
4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) laukiame iki  2022 m. sausio 5 d. el. pašto adresu: direktorius@druskininkumm.lt

 Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Daugiau informacijos:
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla
Vytauto g. 23, LT-66128, Druskininkai
Tel. (8 313) 53 313