19th Ave New York, NY 95822, USA
Darbo-pasiulymas_pav-348x250

Reikalavimai: 

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas;

2. Mokytojo kvalifikacija;

3.Gebėjimas valdyti instrumentą (fortepijonas arba klarnetas / saksofonas);

4. Gebėjimas dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu arba būti įgijus kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina Švietimo ir mokslo ministras.

5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

6. Gebėjimas organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Dokumentų pateikimas: Norintys dalyvauti atrankoje fortepijono mokytojo, koncertmeisterio ar pučiamųjų instrumentų mokytojo pareigoms eiti pretendentai turi atsiųsti iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. į el. p.druskininkumm@gmail.com šiuos dokumentus:

  1. prašymą;
  2. gyvenimo aprašymą;
  3. išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Privalumai: darbo patirtis, rekomendacijos, ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų.

Pretendentų informavimas: Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus kviečiami dalyvauti atrankoje pasirinktoms pareigoms eiti.

Pasiteiravimui: Tel. Nr. 8686 42177

Skelbimas pareigoms eiti