Kolektyvas

Direktorė
Ona OLŠAUSKIENĖ
Tel.: (8 313) 5 33 13
El.p.: direktorius@druskininkumm.lt

Direktorės pavaduotojas ugdymui,
vaiko gerovės komisijos pirmininkas
Vytautas ANDRUŠKEVIČIUS
El.p.: v.andruskevicius@gmail.com

Direktorės pavaduotojas ūkiui
Vygintas ALEKSA
El.p.: vygintas.aleksa@druskininkumm.lt

MUZIKA

Akordeono mokytoja
Gražina ANDRUŠKEVIČIENĖ
El.p.: Grazina.Andruskeviciene@druskininkumm.lt

Pučiamųjų instrumentų mokytojas
Vytautas ANDRUŠKEVIČIUS
El.p.: Vytautas.Andruskevicius@druskininkumm.lt

Muzikos istorijos, chorinio dainavimo mokytoja
Rita BALSERIENĖ
El.p.: Rita.Balseriene@druskininkumm.lt

Fortepijono mokytoja
Ilona Ramutė BIELIUKIENĖ
El.p.: IlonaRamute.Bieliukiene@druskininkumm.lt

Fortepijono mokytoja, koncertmeisterė
Jūratė BUJOKIENĖ
El.p.: Jurate.Bujokiene@druskininkumm.lt

Akordeono mokytoja
Lina DUNAUSKYTĖ
El.p.: Lina.Dunauskyte@druskininkumm.lt

Solfedžio mokytoja
Vilija MIEŠČIONAITIENĖ
El.p.: Vilija.Miescionaitiene@druskininkumm.lt

Pučiamųjų instrumentų mokytojas
Vitalius MIEŠČIONAITIS
El.p.: Vitalius.Miescionaitis@druskininkumm.lt

Fortepijono mokytoja
Sondra MILUŠAUSKAITĖ
El.p.: Sondra.Milusauskaite@druskininkumm.lt

Fortepijono mokytoja, koncertmeisterė
Aušra VILČINSKIENĖ
El.p.: Ausra.Vilcinskiene@druskininkumm.lt

Gitaros mokytojas
Saulius VILPIŠAUSKAS
El.p.: Saulius.Vilpisauskas@druskininkumm.lt

Solinio dainavimo mokytoja
Gražina VOSYLIENĖ
El.p.: Grazina.Vosyliene@druskininkumm.lt

DAILĖ

Dailės mokytoja
Neringa AKSTINIENĖ
El.p.: Neringa.Akstiniene@druskininkumm.lt

Dailės mokytoja
Alė KALĖDIENĖ
El.p.: Ale.Kalediene@druskininkumm.lt

Dailės mokytoja
Gulnara KUPČINSKIENĖ
El.p.: Gulnara.Kupcinskiene@druskininkumm.lt

Dailės, dailės istorijos mokytoja
Eglė MARAČINSKAITĖ
El.p.: Egle.Maracinskaite@druskininkumm.lt

Dailės mokytoja
Dovilė PETRAUSKIENĖ
El.p.: Dovile.Petrauskiene@druskininkumm.lt

Dailės mokytoja
Onutė ZAKARIENĖ
El.p.: Onute.Zakariene@druskininkumm.lt

CHOREOGRAFIJA

Choreografijos mokytoja
Greta Marija GAIŽAUSKIENĖ
El.p.: Greta.Gaizauskiene@druskininkumm.lt

Choreografijos okytoja
Rasa GRAUŽYTĖ
El.p.: Rasa.Grauzyte@druskininkumm.lt

Choreografijos mokytoja
Birutė LEVANAITIENĖ
El.p.: Birute.Levanaitiene@druskininkumm.lt

TARYBOS IR JŲ SUDĖTYS

MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS

Mokytojų atstovai:
Danas Juškevičius, Jūratė Bujokienė, Lina Dunauskytė, Rasa Graužytė, Dovilė Petrauskienė.
Mokinių atstovai:
Miglė Gaidytė, Aurėja Dailydaitė, Eglė Krupavičiūtė, Smiltė Vaickūnaitė, Guoda Sofija Mataitė.
Tėvų atstovai:
Ilona Pakeltienė, Agnė Jazepčikaitė Gaidienė, Loreta Kriščiūnienė, Lina Frėzė, Eglė Matienė.

Pirmininkas: Danas Juškevičius

 

MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS
Visi mokyklos mokytojai

Pirmininkas: Ona Olšauskienė

 

MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA
Metodinių grupių pirmininkai:
Gražina Andruškevičienė, Greta Marija Eidulevičienė, Gulnara Kupčinskienė, Juozas Mikolainis, Vilija Mieščionaitienė, Eglė Sakavičienė, Aušra Vilčinskienė

Pirmininkas: Vytautas Andruškevičius

METODINIO BŪRELIO IR SKYRIŲ SUDĖTIS
Eil. Nr. Pavadinimas Sudėtis Pirmininkas / Vedėjas
1. METODINIS BŪRELIS Metodinių grupių pirmininkai Inga Vagnoriūtė – pirmininkė
2. MUZIKOS IR KITŲ MENŲ SKYRIUS  Muzikos ir choreografijos programų mokytojai, mokiniai, mokytojai, mokiniai Rita Balserienė – vedėja
3. VYTAUTO KAZIMIERO JONYNO DAILĖS SKYRIUS          Dailės programų mokytojai, mokiniai Eglė Maračinskaitė – vedėja
METODINIŲ GRUPIŲ SUDĖTIS
Eil. Nr. Pavadinimas Sudėtis Pirmininkas
1. FORTEPIJONO METODINĖ GRUPĖ Fortepijono mokytojai Aušra Vilčinskienė
2. LIAUDIES INSTRUMENTŲ METODINĖ GRUPĖ Akordeono ir kanklių mokytojai Gražina Andruškevičienė
3. STYGINIŲ INSTRUMENTŲ METODINĖ GRUPĖ Smuiko ir gitaros mokytojai Eglė Sakavičienė
4. PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ METODINĖ GRUPĖ Pučiamųjų instrumentų mokytojai Juozas Mikolainis
5. TEORINIŲ IR VOKALINIŲ DALYKŲ METODINĖ GRUPĖ Solfedžio, muzikos istorijos, chorinio dainavimo ir solinio dainavimo mokytojai Vilija Mieščionaitienė
6. CHOREOGRAFIJOS METODINĖ GRUPĖ Choreografijos mokytojai Greta Marija Eidulevičienė
7. DAILĖS METODINĖ GRUPĖ Dailės, dailės istorijos mokytojai Gulnara Kupčinskienė
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIAI,
ATSAKINGI UŽ PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS
KOORDINAVIMĄ MOKYKLOJE

Vytautas ANDRUŠKEVIČIUS, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Tel. +370 699 20 337
El. p. v.andruskevicius@gmail.com
Darbo laikas:
pirmadieniais-ketvirtadieniais 8:00-12:00, 12:45-17:00 val.
penktadieniais 8:00-15:00 val.
Darbo vieta – 10 kabinetas (Vytauto g. 23, Druskininkai)

Rita BALSERIENĖ, muzikos ir kitų menų skyriaus vedėja
Tel. +370 686 99 080
El. p. rbalseriene@gmail.com

Eglė MARAČINSKAITĖ, V.K. Jonyno dailės skyriaus vedėja
Tel. +370 615 28 948
El. p. eglemarac@gmail.com

Rasa GRAUŽYTĖ, choreografijos mokytoja
Tel. +370 674 91 848
El. p. rgrauzyte@gmail.com