MOKYKLOS HIMNAS, SIMBOLIKA, VAIZDAI

Kai saulė nušvis
Čiurlionio mieste
Takeliai visi nuves

Tenai kur garsai
Ir spalvos laisvai
Užlieja šviesias klases

Čia smuikai skambės
Čia dainos aidės
Ir džiaugsis širdis mana

Ir sielos stygas
Užgavus staiga
Svajonė pavirs daina

PRIEDAINIS
Teskamba, teaidi akordų garsai
Ir dera čia spalvos ir stygos
Juk niekur nebus mums linksmiau ir geriau
Kaip mūsų Čiurlionio mokykloj

Piršteliais mažais
Švelniai paliesta
Suskambo pirma nata

Štai metai prabėgs
Jau grosim kartu
Melodija bus kita

Ir švelniai suoš
Lyg miškas tyloj
Lyg paukščių balsai linksmi

Garsyn ir platyn
Lyg choras darnus
Dainuokim kartu visi

PRIEDAINIS
Teskamba, teaidi akordų garsai
Ir dera čia spalvos ir stygos
Juk niekur nebus mums linksmiau ir geriau
Kaip mūsų Čiurlionio mokykloj

HIMNO NATOS