NAUDINGOS NUORODOS
galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vygintas Aleksa
Komisijos nariai: Sondra Milušauskaitė, Saulius Vilpišauskas
El. p.: psichologinissaugumas@druskininkumm.lt