19th Ave New York, NY 95822, USA
pinigai-87740099

 

 

DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Kaina eurais (be PVM)
1. Mokymas muzikos instrumentu arba solinio dainavimo:
1.1. Muzikos instrumentas, solinis dainavimas
(1 mokinys, 0,5 savaitinės valandos)
Vienam asmeniui mėnesiui 27,00
1.2. Muzikos instrumentas, solinis dainavimas
(2 mokiniai, 1 savaitinė valanda)
Vienam asmeniui mėnesiui 27,00
1.3. Muzikos instrumentas, solinis dainavimas
(3 mokiniai, 1 savaitinė valanda)
Vienam asmeniui mėnesiui 18,00
2. Solfedžio:
2.1. Solfedžio (individualus mokymas, 1 mokinys, 0,5 savaitinės valandos) Vienam asmeniui mėnesiui 27,00
3. Dailės meninis ugdymas visoms ugdymo programoms (grupinis mokymas, 3 savaitinės valandos ne mažiau 7 mokiniai) Vienam asmeniui mėnesiui (mokiniui) 24,00
Vienam asmeniui mėnesiui (suaugusiam) 30,00
4. Suaugusiųjų keramikos programa (grupinis mokymas, 3 savaitinės valandos, ne mažiau 7 suaugusieji) Vienam asmeniui mėnesiui 50,00
5. Choreografija (liaudies, klasikiniai, pramoginiai, šiuolaikiniai ir kt. šokiai) (grupinis mokymas, 3 savaitinės valandos, ne mažiau 7 asmenys) Vienam asmeniui mėnesiui 24,00
6. Koncertas 0,5 valandos 100,00
7. Renginio organizavimas choreografijos salėje 1 valanda 15,00
8. Renginio organizavimas aktų salėje 1 valanda 20,00
1 diena (8 val.) 60,00
9. Klasės naudojimas muzikos krypties ugdymui (sutarties trukmė – ne trumpiau kaip 3 mėnesiai) 1 kv. m per mėnesį 3,00
10. Klasės su pianinu naudojimas muzikiniam ugdymuisi 1 valanda 4,00
11. Klasės su fortepijonu naudojimas muzikiniam ugdymuisi 1 valanda 7,00
12. Muzikos instrumento naudojimas mokyklos mokinio ugdymuisi Vienam mėnesiui 12,00
13. Renginio organizavimas:
13.1. Festivalis Vienam dalyviui 10,00
13.2. Konkursas, konkursas-festivalis Vienam dalyviui 20,00
13.3. Renginys Vienam dalyviui 4,00
14. Edukacija (grupinis mokymas, 2 valandos, ne mažiau 7 asmenys)

 

Vienam asmeniui (mokiniui) 5,00
Vienam asmeniui (suaugusiam) 10,00

Teikiamų paslaugų kainos nuo 2022-07-01