ATVIRI DUOMENYS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2023-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2023-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2022-09-30
Finansines-bukles-ataskaita-2022-06-30
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-30
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-30
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2020-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2020-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2020-03-31

Aiškinamasis raštas 2019-12-31
Pinigų srautų ataskaita 2019-12-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2019-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-12-31

Aiškinamasis raštas 2019-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30

Aiškinamasis raštas 2019-06-30
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2019-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30

Aiškinamasis raštas 2019-03-31
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2019-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

Aiškinamasis raštas 2018-12-31
Pinigų srautų ataskaita 2018-12-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31

Aiškinamasis raštas 2018-09-30
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2018-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30

Aiškinamasis raštas 2018-06-30
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2018-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30

Aiškinamasis raštas 2018-03-31
Finansavimo sumos 2018-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31

Pinigų srautų ataskaita 2017-12-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2017-12-31

Aiškinamasis raštas 2017-09-30
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2017-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

Aiškinamasis raštas 2017-06-30
Finansavimo sumos pagal šaltini 2017-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30
Veiklos rezultatu ataskaita 2017-06-30

Aiškinamasis raštas 2017-03-31
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2017-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31
Veiklos rezultatu ataskaita 2017-03-31

Pinigų srautų ataskaita 2016-12-31
Grynojo turto pokyciu ataskaita 2016-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31
Veiklos rezultatu ataskaita 2016-12-31

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2016-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2016-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30

Finasavimo sumos 2016-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31
Veiklos rezultatų_ ataskaita 2016-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (M.K. Čiurlionio meno mokyklos Saulės elektrinių VB) 2023-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita metinė 2021-12-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita metinė 2020-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SAV. DMK) 2019-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SAV. DT PED) 2019-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. spec) 2019-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav.biudž.) 2019-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Suvestinė) 2019-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SAV. DMK) 2019-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SAV. DT PED NEFORMAL) 2019-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SAV. SPEC) 2019-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Suvestinė 2019-03-31)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. biudž.) Metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. biudž.apyv.kredit.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. DMK) Metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. DT PEDAPMOK)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. spec.) Metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos suvestinė. Metinė

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. biudž.) 2018-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. DMK) 2018-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Pajamos už paslaugas) 2018-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Kredit.) 2018-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. biudž.) 2018-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK 7 proc.) 2018-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Pajamos už paslaugas) 2018-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Kredit.) 2018-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Sav. biudž.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Kredit.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Pajamos už teik. paslaugas)