19th Ave New York, NY 95822, USA
VEIKLOS SRITYS

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 85.

Pagrindinės švietimo veiklos rūšys: kitas mokymas, kodas 85.5.

Kitos veiklos rūšys:
švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
reklama ir rinkos tyrimas, kodas 73:
rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.2;
rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;
nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.2;
leidyba, kodas 58:
knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;
laikraščių leidyba, kodas 58.13;
žurnalų ir periodinių leidinių leidyba, kodas 58.14;
kita leidyba, kodas 58.19;
kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba, kodas 23.49.