Tėveliams
AČIŪ

VISIEMS, SKYRUSIEMS 1,2%
NUO SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
M. K. ČIURLIONIO MENO MOKYKLAI 2020 METAIS.

JŪSŲ DOSNUMO DĖKA ATSINAUJINANTI MOKYKLOS APLINKA
SUTEIKIA UGDYMO PROCESUI JAUKUMO,
INOVATYVUMU, SKATINA MOKINIŲ PAŽANGĄ.

VISUS KVIEČIAME IR 2021 M. SKIRTI 1,2% GPM MŪSŲ MOKYKLAI

Svarbi informacija pildant deklaracijos formą internetinės bankininkystės puslapyje:

6S – Uždėkite varnelę, kad mokesčio dalį skiriate paramos gavėjams
E1 – Įveskite gavėjo tipą: 2 – paramos gavėjas
E2 – Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas): 190031263
E3 – Paramos gavėjo pavadinimas: Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla
E4 – Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,2
Nepamirškite pateikti reikiamų duomenų 1, 2, 3, 4, eilutėse

DĖKOJAME JUMS UŽ JŪSŲ PARAMĄ