Ugdymas

PAMOKŲ LAIKAS

V. K. JONYNO DAILĖS SKYRIAUS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS:

2023 mokslo metų dailės pagrindinio ugdymo pamokų tvarkaraštis. II pusmetis

MUZIKOS IR KITŲ MENŲ SKYRIAUS (CHOREOGRAFIJOS) PAMOKŲ TVARKARAŠTIS: