III Respublikinė konferencija “Gabių ir talentingų mokinių meninis ugdymas”

Konferencijos metu Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos, dailės mokytoja, Neringa Akstinienė, pristatė pranešimą “Lietuviškų tautinių juostų atspindžiai šiuolaikinėje dailėje”. Mokytojos metodininkės Onutės Zakarienės pranešimas buvo “Įgyvendintos kūrybinės mintys baigiamuosiuose darbuose”.  Ačiū mokytojoms už įdomius ir informatyvius pranešimus.