Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, lopšelių–darželių projekto “Ritmuojame ir kuriame kartu“ II etapo baigiamasis koncertas “Skambanti nata“

Gegužės 18 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos I – II kl. solfedžio dalyko mokinių komanda (mokyt. V. Mieščionaitienė) dalyvavo baigiamajame projekto koncerte “Skambanti nata“, skirtame Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Vilniaus “Atgajos“ specialiojoje mokykloje. Respublikinis projektas “Ritmuojame ir kuriame kartu“ buvo organizuotas pirmą kartą ir džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokiniai buvo pakviesti jame dalyvauti. Žinoma, kad sėkmingai dalyvauti projekte, reikėjo ir daug dirbti: išmokti skanduotes, ritmuoti, dainuoti, šokti ir netgi pramokti gestų kalbą, nes koncertavome kartu su negirdinčiais ar kitokią negalią turinčiais vaikais. Pajutome didelį bendrystės, nuoširdumo jausmą muzikuodami kartu su dideliu būriu vaikų, susirinkusių iš įvairių mokyklų, lopšelių – darželių.
Projekto organizatorius – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, projekto globėjas – Lietuvos Respublikos Seimo narys A. Strelčiūnas.