Nacionalinio pianistų ir stygininkų konkurso III – asis, finalinis etapas

Balandžio 13 – 15 dienomis Vilniuje vyko Nacionalinio pianistų ir stygininkų konkurso III – asis, finalinis etapas.
Tarp beveik 300 atlikėjų (profesinio ir saviraiškos ugdymo kategorijose) saviraiškos kategorijoje savo amžiaus grupėje dalyvavo ir tapo konkurso diplomantais 2 druskininkiečiai – M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai. Tai antrokas smuikininkas Faustas Pauliukas (mokyt. E. Sakavičienė, koncertmeisterė A. Vilčinskienė) ir trečiokas pianistas Augustas Navickas (mokyt. N. Kalvaitienė). Augustas yra laimėjęs jau ne viename konkurse, na o Faustui šis konkursas buvo pirmasis jo gyvenime.
Nepaisasnt įvairiausių konkursų gausos, Balio Dvariono konkursas respublikoje išlieka solidžiausiu ir labiausiai prestižiniu muzikuojančių Lietuvos vaikų ir jaunimo forumu.
Kompozitoriaus, dirigento ir pedagogo Balio Dvariono sūnus, smuikininkas prof. dr. Jurgis Dvarionas, B. Dvariono labdaros ir paramos fondo pirmininkas ir vienas iš nuolatinių šio konkurso organizatorių taip pristato šį renginį: „Šiais metais Nacionaliniam Balio Dvariono konkursui – 44 metai. Per ilgus gyvavimo dešimtmečius renginys įsitvirtino Lietuvos kultūriniame gyvenime ir greta savo bendraamžės „Dainų dainelės“ tapo viena gražiausių muzikos švenčių mūsų krašte. B. Dvariono konkursas tapo dėkinga proga apžvelgti, kiek turime menams palinkusio jaunimo, kuriam mūsų paskatinimai ir parama atvėrė kelius į didžiąją muziką, į pasaulinį pripažinimą“.
Ir iš tiesų, daugelis žinomų atlikėjų dažnai savo kūrybinėje biografijoje nepamiršta paminėti vaikystėje laimėtų B. Dvariono konkursų. Druskininkų jaunieji pianistai ir smuikininkai taip pat jau daugelį metų sėkmingai pasirodo konkurso scenoje ir pelno apdovanojimus.
Noriu pacituoti dar vieną prof. Jurgio Dvariono mintį, išsakytą „Šiaulių naujienų“ korepondentei po II – ojo konkurso etapo: “Man teko laimė aplankyti beveik visus regionus. Galiu pamatyti, kuo turtingi. Maža mūsų tauta. Su grėsme išsiskirstyti. Bet ateitis graži. Gabių vaikų turime. Būtų baisus nusikaltimas pražiopsoti nors vieną. Konkurse pasirodė gabūs vaikai ir labai gerai paruošti. Ne vienas jų turi galimybę įsilieti į muzikų gretas pačiame aukščiausiame lygyje“.
Nuo pat konkurso ištakų 1974 – aisiais šis konkursas turi ypatingą vertinimo sistemą – prisilaikant paties Balio Dvariono nuostatų. B. Dvarionas, ne kartą vertinęs muzikantus įvairiuose (pianistų, dirigentų, vargoninkų) konkursuose nemėgo dalyvių diferencijavimo. „Gyvas muzikavimas nedėliojamas tarsi daiktai į lentynas“, – teigdavo kompozitorius. – “Tas aukščiau, o anas žemiau, šis pirmesnis, o kitas paskesnis“. Todėl šiame konkurse laureatais tapę atlikėjai neskirstomi pagal eiliškumą, visi jie – laimėtojai.
Nuo 2012 m. konkusą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji teigia: „Šiandien šis renginys suburia jaunąją muzikų kartą – būsimuosius scenos virtuozus. Čia atrasti talentai bus antrojo Lietuvos šimtmečio kūrėjai <…>. Sėkmės ir drąsos jiems kuriant ir garsinant Lietuvą“.
Eglė Sakavičienė, mokytoja metodininkė, styginių metodinės grupės pirmininkė, smuikininkų ansamblio vadovė.