2017-09-23 Roko Zubovo meistriškumo pamoka
su fortepijono skyriaus išplėstinio ugdymo II kl. mokine Evija Buraite

(mokyt. Ilona Bieliukienė).