Bendras projektas sujungė Druskininkų ir kėdainių meno mokyklas

Penktadienio rytą Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos vadovai bei muzikos mokytojai priėmė didelį būrį  kolegų iš Kėdainių muzikos mokyklos. Vyko seminaras „Mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo metodika: Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos ir Kėdainių muzikos mokyklų patirtys“. Atvykusiems svečiams mokyklos direktorė Ona Olšauskienė skaitė pranešimą ir pristatė mokyklos veiklas, vykdomas programas, pasidžiaugė didėjančiu mokinių skaičiumi, atnaujinta materialine baze bei aplinka, dėka Druskininkų savivaldybės administracijos įgyvendinto projekto „ Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“. Svečiai susidomėję diskutavo, aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes, dalinosi gerąja patirtimi. Pavaduotojas ugdymui Vytautas Andruškevičius pristatė pamokose naudojamus muzikos instrumentus. Šis susitikimas – tai tęstinis bendradarbiavimo projektas. Mokyklos susitinka ne pirmąjį kartą, pavasarį Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos vadovai bei mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje Kėdainiuose.