19th Ave New York, NY 95822, USA
Metodinė diena ,,Mokinių gebėjimų ugdymas projektinėje veikloje“

 

 

Kovo 23 d. (trečiadienį) Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje vyko metodinė diena ,,Mokinių gebėjimų ugdymas projektinėje veikloje“, kurį organizavo Teorinių ir vokalinių dalykų mokytojų metodinė grupė.

Šio renginio tikslas buvo pristatyti Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos respublikinio projekto ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“ veiklos programą ir jos svarbą ugdymo procese bei pasidalinti gerąja profesine patirtimi.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojai, projekto ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“ organizatoriai, ir projekto partnerės: Vilniaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojos Vilija Mieščionaitienė ir Inga Vagnoriūtė skaitė pranešimus, dalinosi praktiniais projekto metodo valdymo pavyzdžiais: kaip įvairių gebėjimų dalyvius apjungti bendrai meninei veiklai, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese.

Vyko atviros pamokos – praktikumai, kurias vedė Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojai su mūsų mokyklos mokiniais, dalyvaujančiais respublikiniame projekte ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“. Svarbiausias akcentas atviroje pamokoje  buvo Ukrainos palaikymui kovoje už laisvę visų kartu

padainuota daina ,,Laisvės paukštis“ ir suskanduota – ,,Slava Ukraini!“, ,,Gerojam, slava!“.

Metodinės dienos metu buvo aptarti projekto vykdymo etapuose išryškėję iššūkiai ir problemų sprendimo būdai, buvo pristatyti mokytojų išleisti leidiniai.

Džiaugiamės, kad metodinėje dienoje dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų:  ,,Atgimimo“ mokyklos,  Viečiūnų progimnazijos, lopšelio-darželio ,,Žibutė“,  muzikos mokytojai.

 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja metodininkė Vilija Mieščionaitienė