Respublikinė muzikos (meno) mokyklų mokytojų konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos (meno) mokykloje”

Š. m. vasario 23 d. Kaune, Miko Petrausko muzikos mokykloje, vyko respublikinė muzikos (meno) mokyklų mokytojų konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos (meno) mokykloje. Konferenciją organizavo Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Joje dalyvavo ir pranešimą skaitė smuiko mokytoja ekspertė Eglė Sakavičienė. Pranešimo tema – „Noriu koncertuoti!“- išeitys ir galimybės, dirbant su skirtingo grojimo lygio ir amžiaus mokiniais viename kolektyve“. Konferencijos dalyviai, klausytojai gerai įvertino pranešimą, nagrinėjantį specifines mažų mokyklų kolektyvų ruošimo problemas, jų sprendimo būdų paieškas ir mokinių motyvacijos skatinimo priemones.