19th Ave New York, NY 95822, USA
dRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLA SKELBIA PRIĖMIMĄ Į RENGINIŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGAS (0,75 ETATO)

DARBO POBŪDIS:
Planuoti, organizuoti, kuruoti, koordinuoti, vykdyti mokyklos kultūrines, edukacines, švietėjiškas veiklas, renginius (parodas, konkursus, koncertus, festivalius, stovyklas, plenerus ir kt.) mokyklos, miesto, respublikos bei užsienio mastu, ruošti renginių scenarijus, reklaminę medžiagą, skleisti informaciją apie mokyklos veiklas / renginius viešoje erdvėje, vykdyti atlikėjo funkciją – vesti renginius. Inicijuoti ir rengti kultūrinius projektus, ieškoti rėmėjų mokyklos kultūrinės, edukacinės, švietėjiškos veiklos įgyvendinimui.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
2. mokėti dirbti kompiuteriu, turėti darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžius, mokėti dirbti teksto, nuotraukų redagavimo ir kt. programomis;
3. žinoti ir išmanyti renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;
4. žinoti raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles.

Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) laukiame iki 2022 m. sausio 28 d. 12:00 val. el. pašto adresu: direktorius@druskininkumm.lt

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Daugiau informacijos:
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla
Vytauto g. 23, LT-66128, Druskininkai
Tel. (8 313) 53 313