Mieli mokytojai, tėveliai ir mokiniai,

nuo 2020 m. kovo 13 dienos (penktadienio) iki 2020 m. kovo 27 dienos LR švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu skelbiamos mokinių pavasario atostogos (vietoj nuo 2020 m. balandžio 14 dienos iki 2020 m. balandžio 17 dienos mokyklos 2019 m. – 2020 m. mokslo ugdymo plane numatytų pavasario atostogų).
Pasibaigus pavasario atostogoms, t.y. nuo 2020 m. kovo 30 dienos, vadovaujantis 2020 m. kovo 12 dienos Lietuvos Vyriausybės sprendimu dėl COVID-19 viruso suvaldymo, Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu.
Kad ugdymo procesas vyktų sklandžiai, pamokos būtų rezultatyvios, šiomis pasikeitusiomis ugdymo ir ugdymosi sąlygomis turime susitelkti ir bendradarbiauti visi – mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai.
Mokiniams pamokos nuotoliniu būdu vyks pagal esamą pamokų tvarkaraštį, t.y. iki šiol vykusio kiekvieno dalyko pamokos metu.
Organizuojant individualių dalykų bei grupinių dalykų nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo proceso teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti:
interneto ryšį;
kompiuterį, planšetę ar išmanųjį mobilųjį telefoną;
susikurtą el. paštą;
įdiegtas ZOOM (www.zoom.us), Skype, Viber, Messenger programas.
Pamokos nuotoliniu būdu abiems šalims (mokytojams ir mokiniams) sutarus, vyks naudojantis ZOOM, Skype, Viber, Messenger, el. paštu ir kitomis komunikavimo priemonėmis.
Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome Jūsų aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su specialybės mokytojais, klasių auklėtojais, kitų dalykų mokytojais, kad visi kartu galėtume užtikrinti maksimaliai kokybišką ugdymą.
Kilus klausimams, susisiekime el. paštu druskininkumm@gmail.com arba telefonu su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais.
Ištvermės ir sveikatos Jums visiems!

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos administracija